BỒN CHỨA KHÍ NÉN

logo
0985 078 937
BỒN CHỨA KHÍ NÉN

Bình chứa khí nén 100L

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

Bình nén khí 1000 Lít

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

bình tích khí nén 1000L

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

bình nén khí 700l

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

Bình nén khí 1000L

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

bình nén khí 200l

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

bình nén chứa khí nén 500l

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

Bình chứa khí nén cao áp

Vật liệu: SS400 hoặc Innox
Áp suất: Đến 40 bar

bình chứa khí nén 500l dạng nằm

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

bình chứa khí nén

Vật liệu chế tạ :S400 

Áp sử dụng: Từ 8kg đến 40kg

Bình chứa khí nén 200L

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

Bình chứa khí nén 300L

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

Bình chứa khí nén 500L

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

Bình chứa khí nén 700L

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

Bình chứa khí nén 1000L

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

Bình chứa khí nén 2000L

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

Bình chứa khí nén 3000L

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

Bình chứa khí nén 1500L

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

Bình chứa khí nén 5000L

Vật liệu: SS400
Áp suất: 8 bar

Zalo
Hotline